• / Nyheter
  • / Busshållplats vid pågatågsstation

Busshållplats vid pågatågsstation

Vi i Centerpartiet gör skillnad. Vi tänker helhet och väger in såväl de positiva effekterna för de resande som för de boende i området. Det är viktigt för oss att skapa en attraktiv ort att besöka och bo i.

På senaste Samhällsbyggnadsnämnden var frågan om framtida busshållplats vid Svalövs station uppe. Utredningen som gjorts visade att bästa placeringen är vid Persbo. Dock tog utredningen inte hänsyn till den ökade trafiken på Svalegatan eller att bullret ökar. Inte heller att ett antal parkeringsplatser försvinner vid Persbo - som redan idag används till 90-95% beläggning! I detta läget var det naturligt för oss i Centerpartiet att föra fram vårt alternativ - Tryckhallens parkering. Visserligen är där en viss beläggning på denna parkeringen, men ytan används inte fullt ut för parkering. Vår bedömning är att ytan vid Tryckhallen skulle fungera utmärkt som busshållplats. Direkt från Tryckhallens parkering kommer du upp på perrongen. Detta skulle då minska bullret och trafiken på Svalegatan. Samtidigt skulle vi skilja på bussarna, bilarna, cyklisterna och de gående som ska ta sig till stationen strax innan Pågatåget kommer in. Vi fick gehör för vårt inspel bland samtliga andra partier och nu ska detta alternativ utredas.

Vi i Centerpartiet gör skillnad. Vi tänker helhet och väger in såväl de positiva effekterna för de resande som för de boende i området. Det är viktigt för oss att skapa en attraktiv ort att besöka och bo i.

Svalövs kommun behöver ett nytt ledarskap. Vi i Centerpartiet är beredda att ta det ansvaret efter valet 2018.

Fredrik Jönsson

Kommunalrådskandidat ( C )