Budget

Centerpartiets förslag till budget 2018 och plan 2019-2020 för Svalövs kommun

Det finns ett behov av fler bostäder och bättre kommunikationer i form av järnväg, vägar, GC-vägar, bredband och telefoni. Arbetslöshet och integration behöver mötas med nya och innovativa lösningar. En effektiv användning av kommunens ekonomiska resurser är avgörande för framtiden.

Detta är några av de utmaningar som vi i Centerpartiet ser som utmaningar och som vi tagit hänsyn till i vårt budgetförslag.

Hela förslaget till budget finns att ta del av här.