Måltidsvän

Ensamheten är stor bland våra seniorer

Ensamheten är stor bland våra seniorer och därför motionerar vi om möjligheten att få en måltidsvän. Vi föreslår att man ska undersöka möjligheterna att införa projekt "Måltidsvän" i Svalövs kommun.

Hela motionen kan du läsa här.