Allians eller inte?

Det har sedan december varit en tråkig debatton både mellan vissa partier och mellan enskilda politiker i Svalövs kommun. Under resan har vi i Centerpartiet fått skarp kritik för att vi medverkar till att lösa upp en besvärlig politisk situation i kommunen, där vi inte är inblandade i orsakerna.

Det var ett samarbete mellan tre andra partier som inte fungerade och varför det blev som det blev, får de själva reda ut. Vi spekulerar inte i det.

Det har tyvärr också förekommit en del osakligheter och en del osanningar i debatten, som till stor del har riktats mot oss. Vi vill här ge vår historiebeskrivning.

S och M har styrt sedan 2004. S, M och L har styrt från 2010. Centerpartiet har hela tiden varit intresserat av en Allians och ser även det som en möjlighet efter valet i september.

Har M eller L någon gång under den här tiden tagit initiativ till ett möte för att bilda en Allians?

Svar: Nej

Centerpartiet har inte fått någon inbjudan.

Detta bekräftas också bl.a. av KD på Facebook, där en fråga efter valet 2014 från dem till M blev besvarad med att det inte var aktuellt med en Allians.

Har M och L i nämnder och styrelser visat på en vilja att bilda en Allians?

Svar: Nej

Det normala beteendet är att man har presidieöverläggningar i en nämnd mellan ordföranden och vice ordföranden.

I Samhällsbyggnadsnämnden där M har ordförandeskapet var det inte ett enda förberedande möte med vice ordföranden ( C ) under tiden fram till mitten av 2017. Nu har det bättrat sig. I Bygg och räddningsnämnden fungerar det dock bra. I Bildningsnämnden, där Liberalerna har ordförandeskapet har det inte varit något förberedande möte med vice ordföranden ( C ) sedan de fick posten 2010.

Har M och L vid behandling av politiska förslag från Centerpartiet visat att de vill bilda en Allians?

Svar: Nej

Det är ytterst få motioner som har fått gehör hos de styrande. Nästan alla har fått avslag eller enbart blivit besvarade. Det finns inget som visar på att M och L har haft någon vilja att stödja våra förslag.

Är en valteknisk samverkan mellan C och S, MP, V och FI mer störande för en Allians än ett politiskt samarbete mellan M, L och S, V och FI?

Svar: Nej

Liberalerna har ju offentliggjort det samarbetsavtal som är tecknat mellan S, M och L och där framgår det att de i första hand skulle söka stöd hos V och FI, när de egna rösterna inte räckte till. Varför var inte C förstahandsalternativet, om man verkligen hade velat bilda en Allians?

När S meddelade att styret sprack, fick då C något samtal från M eller L och att bilda en Allians?

Svar: Nej

De gick ut i massmedia och sa att de kunde styra själva och ville vi vara med, var det upp till oss. Däremot träffade vi M på initiativ av oss. L var inbjudna men kom inte till mötet.

L uttrycker i Massmedia: Vilken gåva att få dundra på C i Valrörelsen. Gynnar detta ett bildande av en Allians?

Svar: Nej

KD uttrycker: Det är ett svek från Centerpartiet att samarbeta med de andra partierna. Gynnar detta bildandet av en Allians?

Svar: Nej

På vilket sätt är det ett större svek att samarbeta med någon som vill samarbeta än att aldrig bli inbjuden av de som påstår sig vilja det?

KD uttrycker: Vi borgerliga partier har länge pratat om att bygga upp ett Allianssamarbete: Har detta verkligen skett?

Svar: Nej

KD uttrycker: Under en längre tid har vi haft en dialog om ett samarbete men nu är allt spolierat. Har denna dialog ägt rum?

Svar: Nej

Det har inte varit ett enda möte med Allianspartierna och vi har inte fått någon som helst signal från M och L om att det har funnits något intresse för att bilda en Allians. Inte ens efter valet 2010, då vi hade 17 mandat av 35. Däremot gick det bra för M och L att bilda regering tillsammans med S 2014 – på 17 mandat av 35.

Skulle det vara möjligt att styra på 14 mandat?

Svar: Nej

Redan vid det första valet av nytt styre, skulle S och SD med sina 18 mandat kunna fälla varje förslag till ordföranden i nämnder och styrelser.

Är orsakerna till Centerpartiets val av samarbetspartierna, dels en hämnd för att Moderaterna lämnade Alliansen 2002, dels att det har funnits olika syn på köpet av Teckomatorpsgården?

Svar: Nej

Förändringarna 2002 och 2004 följde helt gällande demokratiska principer och Centerpartiet har inte vid något tillfälle uttryckt någon kritik mot M för deras agerande och inte heller mot L, utöver olika uppfattningar i frågan om priset på Teckomatorpsgården och här fick vi rätt i vårt överklagande.

Är det rimligt att klamra sig kvar på sina poster, när styret har spruckit?

Svar: Nej

När vi lämnade styret 2004, avsade vi (=C, FP och KD) oss samtliga poster – inte bara i nämnder och styrelser - helt i linje med allmän politisk hederlighet. Av någon anledning, som vi inte känner till, vägrar M och L att göra det nu.

Är Centerpartiet berett att diskutera en Allians efter valet?

Svar: Ja

Centerpartiet behövs i styret för Svalövs kommun. Valresultatet får dock avgöra vilka regeringsalternativ som finns.