Ungdomsråd i Svalövs kommun

Som nybliven ordförande i Bildningsnämnden gör Fredrik Jönsson ett nytt försök att skapa ett ungdomsråd.

2017 gjordes fruktlösa försök att bilda ett ungdomsråd i kommunen. När den nya majoriteten nu tagit över görs ett nytt försök att fånga upp ungdomarna. Man inleder processen med att skapa ett reglemente för rådet. Steg två blir att fånga upp ungdomarna men riktigt hur har man inte enats om.

- Vi måste fånga upp ungdomarna genom att träffa dem i deras miljö säger ordförande Fredrik Jönsson. Genom att lyfta frågor som intresserar och engagerar ungdomarna hoppas vi få upp intresset för ungdomsrådet.

Mer kan du läsa i Skånska Dagbladets artikel.