Föreläsningsserie

Centerkvinnorna i Röstånga - Svalöv inbjuder till en föreläsningsserie i ett alltid lika aktuellt ämne, nämligen våld i nära relationer.

Föreläsningsserien inleds den 16 april med att socialsekreterare Gunnel Fjell informerar om nystartade V.I.P-kurser som ska stärka kvinnors självkänsla.

Träff nummer två blir den 7 maj då Else-Marie Larsen från Helsingborgs Kvinnojour informerar om deras verksamhet.

På den tredje träffen får vi möta Marie-Christine Olsson som berättar sin historia om det våld hon utsatts för. För 22 år sedan misshandlades hon nästan till döds av sin dåvarande kille. Nu hjälper hon våldsutsatta kvinnor.

Alla tre tillfällen är kl 18:30 och vi träffas i SPF:s lokal Hörnan på Kvarngatan 30 A i Svalöv. Vi bjuder på fika.

Man behöver inte vara medlem utan ALLA som känner engagemang och intresse för ämnet är hjärtligt välkomna.