Landsbygden

Säkra skolvägar även på landsbygden

Vi vill ha säkra skolvägar även på landsbygden i vår kommun.

I vårt valprogram kring landbygdens frågor kan man läsa följande;

Alla bostäder och verksamheter ska erbjudas bredband via fiber
Elnätet i delar av kommunen behöver förnyas för att minimera antalet
strömavbrott
Alla kommunala beslut ska landsbygdssäkras
Det ska vara säkra skolvägar även för skolbarnen på landsbygden
En ny översyn av belysningen på landsbygden behövs ur trygghets- och
säkerhetssynpunkt
Möjligheterna att bygga även i våra mindre byar ska utredas
Utbildningarna på Svalöfs Gymnasium i Svalöv kan utvecklas med t.ex.
driftledarkurser och förädling av livsmedel

På bilden: Maria Svensson och Lennart Pettersson                                                                               Foto: anneliejohnsson.se