God och nyttig mat

Vi vill se mer närodlat och närproducerat i våra kök

Vi är en lantbruksbygd men både förädling och produktion av grödor och mat. Detta vill vi utveckla med mer norodlat och närproducerat i våra kommunala kök.

I vårt valprogram står följande:

Med fler tillagningskök inom skola och förskola, kommer barn och elever att må
bättre och matsvinnet att minska
Genom bättre upphandlingar, underlättar vi för mer närodlad och närproducerad
mat i våra kök
Med s.k. samordnad varudistribution, minskar vi transporterna och sparar miljön
Vi vill se fler förädlingsföretag inom livsmedelssektorn i kommunen
Genom bättre kontakter med butiksägarna i kommunen, kan marknadsföringen
och försäljningen av närproducerade livsmedel bli bättre.

På bilden; Eva Inhammar, Christer Laurell, Caroline Laurell och Marie Irbladh

Foto: anneliejohnsson.se