• / Nyheter
  • / Ingen brytning av kaolin

Ingen brytning av kaolin

Äntligen kan vi avsluta denna långa process. Vi hoppas verkligen att det inte blir fler ansökningar nu, utan att domstolens beslut gäller även framöver.

IDomen avkunnades idag klockan 11.00 och mark- och miljööverdomstolen gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen tidigare gjort, nämligen att inte bevilja tillstånd för brytning av kaolin i det aktuella området.

- Detta var ett mycket glädjande besked för invånarna i Svalövs kommun, inte minst Röstånga, men även för våra grannkommuner. Vi ser detta ärende som avslutat och nu blickar vi framåt. Beskedet är bland annat väldigt lugnande och positivt för regionens besöksnäring, så nu kan vi fortsätta och ytterligare utveckla turismen inom området genom vårt samarbete i destination Söderåsen, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer