Pressmeddelande

Pressmeddelande efter Kommunstyrelsens möte 2019-08-12

På dagens Kommunstyrelse under §145 Avsägelser och val hände något som vi aldrig tidigare sett i Svalövs kommun.

De styrande, L, M, KD och SD, lade sig i valet av ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott, trots att den posten tillhör Centerpartiet.

Man valde till och med att ajournera mötet för att prata ihop sig innan beslutet om att bordlägga ärendet!

Nedan kan ni läsa den protokollsanteckning vi skrev direkt på mötet om det inträffade. Någon förklaring till varför det nya styret väljer att göra på detta sättet vet vi inte.

§145 Avsägelser och val

Protokollsanteckning

Det är med en oerhörd förvåning som vi konstatera att det nya styret L, M, KD och SD lägger sig i vårt val av ersättare i KSAU.Sara Billquist Selberg (L) har i skrivelse daterad 2019-06-16 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Avsägelsen godkändes av kommunstyrelsen 2019-06-17, helt enligt gällande princip att lämna de poster som delats inom Alliansen som nu inte längre finns.

2019-08-12 har Sara Sellberg valt att återkalla sin avsägelse! Någon förklaring till varför hon gjort det har vi inte fått.

Dessutom väljer de styrande partierna L, M, KD och SD att bordlägga valet av vår ersättarplats i KSAU. Vi har Inte heller fått någon förklaring av de fyra partierna till varför man gör på detta sättet.

Vi ser detta som ett angrepp på demokratin när andra partier lägger sig i ett enskilt partis val av företrädare.

Fredrik Jönsson ( C ) Marie Irbladh ( C )