VD sparkad

Det nya styret med SD, M och KD sparkade VD:n för Svalövs kommunala bostadsbolag.

Genom beslutet att sparka Vd:n för Svalövs Bostäder/Svalövs Lokaler odlar SD, M, L och KD en tystnadskultur i Svalövs kommun. Den nya styrelsen för Svalövs Bostäder/Svalövs Lokaler tillträde så sent som nu i september, detta var deras andra möte då de beslutade att sparka Vdn på grund av illojalitet.

Centerpartiets ledamot röstade emot. Att hävda illojalitet sänder en signal till alla anställda i Svalövs kommun om vad som gäller under SD, M, L och KDs styre.

Vi ser oerhört allvarligt på den senaste tiden utveckling där SvalövsBostäder ska stå för budgetunderskottet i Svalövs kommun. Nu ska dessutom Vd gå hem med 15 månadslöner.

Vi ser också oerhört allvarligt på den skada som SD, M, L och KD inte bara åsamkar Svalövs Bostäder/Svalövs Lokalers varumärke utan även Svalövs kommuns varumärke i stort med detta mycket tveksamma beslut.

Centerpartiet Svalöv genom
Fredrik Jönsson, Gruppledare


Artikel från Helsingborgs Dagblad