• / Nyheter
  • / Flextid på förskolorna

Flextid på förskolorna

Till Kommunfullmäktige i november har Centerpartiet lämnat in en motion angående flexibel arbetstid inom förskolorna.

Med tanke på att barnantalet kan variera ganska mycket både under dagar och under veckor ser vi fördelar med att de anställda får ökade möjligheter att tillsammans och var för sig påverka sina arbetstider. Ett sätt att göra detta på kan vara att införa flexibel abetstid inom förskolan. Vi vill därför att detta utreds och att man därefter tar ställning till ett genomförande av förslaget.

Detta är också något som kan förenkla nyrekrytering av personal och en anledning till att redan anställd personal vill stanna kvar i vår kommun.