Budgetförslag

Förslag till budget från Centerpartiet i Svalövs kommun har nu lämnats in.

Det har inte varit en lätt process att få fram en budget då informationen från styret varit i det närmaste obefintlig. Tanken var att lägga en budget till Kommunstyrelsen, men då vi fick de styrandes budget torsdagen innan KS och konstaterade att det var väldigt stora avvikelser mot det material vi fått i augusti gick det helt enkelt inte att lägga någon budget till KS. På Kommunstyrelsen påpekade vi bristen i kommunikaton och då lade man in en extra ekonomiberedning torsdagen i samma vecka. Det var inte många parter som hade möjlighet att närvara. Mötet i sig var över på 15 minuter!

Det är ohållbart att styret så tydligt praktiserar sin tystnadskultur och håller oss i oppositionen helt ovetandes om vad som pågår i kommunen. Att vi inte ens får information inför budgetarbetet är oerhört allvarligt och undergräver demokratin kraftigt!

De satsningar vi vill lyfta fram i vår budget är bland annat (satsningar på) ökad anslag till föreningar och studieförbund. Vi vill se att både Cityidrott och Senior Sport School fortsätter i vår kommun under en längre projektperiod. Cityidrotten och Senior Sport School riktar sig till de människor som står utanför föreningslivet idag, men i helt olika ålderskategorier. Vi anser att rörelse och social samvaro är viktig under livets alla skeden, därför är det självklart för oss i Centerpartiet att fortsätta med dessa båda verksamheterna.

Fler tillagningskök i vår kommun ser vi som en viktig satsning för både våra barn och äldre. Samtidigt är det en insats som minskar transporterna i vår kommun mellan tillagningskök och skolor/äldreboenden.

Det känns mycket bra att vi nu närmar oss att påbörja bygget av Kågerödslund. Vi har satt av medel i vår budget för att genomföra denna viktiga investering inte bara för Kågerödsborna utan för hela Svalövs kommun.

Det finns nu beslut om att del 1 av Lantlyckan ska bebyggas, därför har vi tagit höjd för hyran av ett äldreboende i vår budget. Vi vill säkerställa kapitalet i SvalövsLokaler över tid och därför har vi ett betydligt lägre uttag från det egna kapitalet. Vi vill behålla bolaget (över tid), men vi anser att det behövs en ny hyresmodell för bolaget. Vi vill att VD för Svalövs Bostäder/Svalövs Lokaler ska ha samma ställning som sektorscheferna inom kommunen så det är naturligt att VD sitter med i kommunens ledningsgrupps samtliga möten. Vi vill att borgensavgiften ska ligga kvar på 0,25% för båda bolagen. De styrande vill höja till 0,5% och det innebär att de plockar ut ytterligare 970.000kr/år från SvalövsLokaler och 675.000kr/år från SvalövsBostäder. De-a innebär att det blir dyrare för SvalövsLokaler och SvalövsBostäder att låna pengar till investeringar om de väljer att låta kommunen borga för lånen. Vi vill samtidigt se över reinvesteringar och underhåll i SvalövsBostäder som genererar hyreshöjninga. Siffrorna mellan budgeterna är inte jämförbara, eftersom löneökningarna i sin helhet ligger kvar i Strategisk reserv i vårt budgeförslag.

Bland de satsningar vi gör vill vi också lyfta fram våra konkreta förslag till investeringar i GC-vägar. Projekt ”ovårdade” fastigheter tycker vi också är viktigt samt bredband i hela kommunen. Vi hoppas att vårt förslag om utredning av hållbar energiproduktion snart behandlas för vi ser det som en viktig framtidsfråga för vår kommun. Vi hoppas också att vårt förslag om att utreda ett nytt reningsverk i de södra delarna av vår kommun påbörjas. Vi vill också att vår satsning på webbsändningar från Kommunfullmäktige förverkligas under 2020.

Vi anser att vi har en slagkraftig budget som svarar upp mot framtidens utmaningar. Demografin kommer att ställa stora krav på kommunens verksamheter framöver och då gäller det att man både gasar och bromsar och försöker hitta nya intäkter samtidigt som man gör effektiviseringar i verksamheterna.

Hela vår budget kan ni läsa här.