Vision

PM angående Visionen som antogs på Kommunfullmäktige

Det är med stor glädje vi nu konstaterar att visionen godkänts av Kommunstyrelsen. Man skulle rentav kunna säga äntligen men vi väntar med det till efter Kommunfullmäktige.

Bakgruden är den att Moderaterna drev frågan om Vision för Svalövs kommun redan i valet 2014, men trots att de styrde med S och L så kom arbetet aldrig igång. Det var först när det styret sprack våren 2018 som det valtekniska samarbetet C, S, MP, V och Fi startade upp arbetet med Visionen. På våren 2018 genomfördes en Omvärldsdag på Fridhets Folkhögskola där både politiker och tjänstemän deltog. Det har också varit två möten med allmänheten på Folkets Hus i Teckomatorp. Det har sedan även varit möten med elever i grundskolan, Ungdomsrådet, Näringslivsrådet och Rådet för pensionären och funktionshindrade samt över 120 politiker och tjänstemän i Heleneborgshallen. Härefter gick förslaget ut på remiss till bland annat de politiska partierna. Två Workshops genomfödes efter remissrundan och vissa justeringar gjordes. Samtliga remissinstanser var nöjda med arbetet och den vision som föreslogs stod man i stort sett enhälliga bakom. Detta är ett mycket gott betyg dels till konsulten och också till de av kommunens tjänstemän som varit med i processen.

Nu togs alltså det historiska beslutet i måndags och det kändes riktigt bra. Den enda smolken i glädjebägaren var att Liberalerna valde att inte delta i beslutet, alla andra partier i Kommunstyrelsen biföll dock.

Vi i Centerpartiet har under lång tid velat se en Vision för Svalövs kommun, vi har inte haft någon sedan 2004 och vi är så klart nöjda med den kompromiss vi nådde fram till. Politik handlar om att ge och ta och här fick alla parter jämka lite för att vi skulle hitta en samsyn. Vi är beredda att underteckna visionsdokumentet gemensamt med övriga partier som yrkat bifall för att på detta sätt visa att vi står bakom visionen över tid.

Visionen är framåtsyftande och lyfter bland annat behovet av mod, att våga ompröva och utmana sig själv. Vi ska vara en kommun med hållbar utveckling och tillväxt. Vi har nära till naturen, vi är en bildningskommun som genom livslångt lärande gör det möjligt för drömmar att förverkligas.

Vi behöver utmana oss själv i att prova nya saker och få lov att misslyckas, för det är bara i en tillåtande miljö vi kommer att lyckas.

Efter beslutet i Kommunfullmäktige börjar det egentliga arbetet - att föra ut visionen i verksamheterna, men också i budget, strategi och mål. Nu kommer Svalövs kommun att ha en gemensam riktning och det blir lättare för verksamheterna att prioritera sina satsningar framöver. Svalövs kommun kommer bli spetsigare och mer attraktiv både som arbetsgivare, boendekommun samt för näringslivet.

Fredrik Jönsson, Gruppledare