Motion fritidsgård

Utredning av fritidsgård i Svalövs tätort

Fritidsgården på f d Månsaboskolan i Svalöv har drivits av den ideella föreningen Nattvandrarna. Nu kommer föreninge att lägga ner och därmed försvinner den popolära fritidsgården.

Med anledning av detta har Centerpartiet lämnat in en motion till kommunen där vi yrkar påatt utreda intresset bland övriga föreningar att driva verksamheten vidare.

Hela motionen kan du läsa här.