Debattsvar

I en insändare i Skånska Dagbladet påstod kommunalrådet från KD att oppositionen för att sinka KF-mötet med allt för många frågor. Marie Irbladh som är gruppledare för C har svarat på dessa anklagelser med debattinlägget nedan.

Det är magstarkt av Aase Jönsson att beskylla oppositionen för att sinka kommunfullmäktigemötet i måndags kväll. Er ordförande äger dagordningen och hade all möjlighet att antingen minska antalet ärenden eller lägga de viktigaste först. Dagordningen var trots det i princip lika lång som vanligt och effektiviteten på presidiearbetet var mycket låg med täta ajourneringar och långsamma beslutsprocesser. Vi har gått med på att tillfälligt minska antalet ledamöter men vi har inte kommit överens om att vi inte skulle få lov att ställa frågor om er budget. Ordföranden från alla nämnder fanns ju på plats och hade lätt kunnat svara på oppositionens frågor kort och koncist. Det skedde dessvärre inte.

Som vanligt skyller ni även denna gång på andra när det gäller era egna tillkortakommanden. Precis som med de frågor där vi är oense såsom koncernbildningen där inga beslutsunderlag, konsekvensanalyser eller delaktighetsprocesser finns. Lantlyckan är en annan sorglig historia där ni bara gör detaljplan på del av området istället för hela samt vill bygga ett stort antal äldreomsorgsbostäder trots att behovet är lågt och prislappen hög.

Vi har så gott som aldrig fortsatt våra möten efter kl 22.30 och de flesta i kommunfullmäktige har vanliga arbeten att gå till morgonen efter. Att ha ett nytt möte dagen efter är inte att tänka på om det inte tidigare har aviserats.

Det som både är skrämmande och ett stort demokratiskt problem är att Aase Jönsson med flera i styret inte förstår att oppositionen är en grundsten i ett demokratiskt samhälle. Ett skickligt styre tar med respekt emot kunskaper och ifrågasättande från sin opposition för att ta de allra bästa och långsiktigt mest fördelaktiga besluten för sin kommun. Där lämnar SD, KD och M med hjälp av L väldigt mycket i övrigt att önska.

Centerpartiets KF-Grupp

Marie Irbladh, Gruppledare

Fotograf: Annelie Johnsson ©