Ring Knutstorp - Ny port till Söderåsen

Ännu en motion från Centerpartiet i Svalövs kommun

Vi har under pågående pandemin sett hur intresset för naturen har ökat. Besöksmängden i nationalparker och naturreservat har stigit markant och det har tidvis varit trångt i många av etablerade natur- och strövområden.

I december 2021 kommer pågatågen att börja gå på Söderåsbanan. Det innebär att det framöver går bra att åka tåg till Kågeröd och därifrån ta sig upp på åsen, vilket kan bidra till utvecklingen av både samhället och verksamheter på landsbygden.

På Ring Knutstorp finns det boendemöjligheter. Det finns restaurang och det finns hygienutrymmen.

Kartor över området Kågeröd – Stenestad – Klåveröd – Knutstorp, visar att det finns många skogsvägar som kan vara lämpliga för besökare och där det går att ta sig vidare till Söderåsens Nationalpark, ifall man så önskar. Samarbete med markägarna är här en väsentlig punkt. Området skulle kunna avlasta trycket på Nationalparken.

Det är 2,5 km från stationsläget i Kågeröd till Ring Knutstorp. Det är en sträcka som är möjlig att gå men det kan också vara möjligt att ordna anropsstyrd pendlingstrafik, ifall intresse finns.

Möjligheten att erbjuda bra service till besökarna finns alltså. När tågen börjar gå om ett år, är det både rimligt och lämpligt att vi förbereder en port till Söderåsen från Kågeröd och där Ring Knutstorp kan vara ett intressant alternativ.

Vi yrkar att

  • Svalövs kommun snarast initierar en kontakt med Ring Knutstorp för diskussion om intresse för och möjligheter till att skapa en ny port till Söderåsen
  • berörda markägare erbjuds möjlighet att delta i processen med en ny port till Söderåsen