Ett Gott Nytt År - för alla

Under gårdagen lämnade Centerpartiet Svalöv in en motion gällande Fyrverkerier och Pyroteknik.

Det okontrollerade skjutandet dagarna före nyår skapar stora problem för människor och djur främst i våra byar ochtätorter. Många hundar far illa, även om de är inomhus. Att dessutom inte kunna gå ut med sin hund utan att den blir mer skrämd, förvärrar saken ytterligare.

De senaste åren har dessutom fyrverkerier börjat användas i ett annat syfte, nämligen att förstöra egendom, genom att de skjuts horisontellt mot bilar och byggnader och i vissa fall även mot människor med skaderisker som följd. Förutom detta ser vi också rejäl nedskräpning efteråt vilket tydligen ankommer på
kommunen att städa upp.

I motionen yrkar vi på

att den kommunala ordningsstadgan för fyrverkerier och pyroteknik ses över med målsättningen att minska de negativa effekterna för människor, djur och egendom.

Vad tycker du?

Läs hela motionen