Ny motion

Centerpartiet i Svalövs kommun har lämnat in en motion gällande demokratiberedning i kommunen. Man önskar att det tillsätts en demokratiberedning med samtliga fullmäktigepartier representerade.

Demokrati är inte enbart beslut. Processerna fram till beslut är minst lika viktiga. Demokrati betyder ju folkstyre men kan kompletteras med delaktighet och insyn.

En möjlighet att förändra och förbättra är att tillsätta en Demokratiberedning som kontinuerligt har
att bevaka och initiera frågor som påverkar demokratiutvecklingen i kommunen i positiv riktning men
självklart med beaktande av att majoriteten beslutar i sista hand.

Läs hela motionen.