Huskurage

I slutet av 2017 lämnade Centerpartiet i Svalöv in sin motion gällande Huskurage. Den blev i slutet av 2018 bifallen av Kommunfullmäktige.

Till dags datum har den fortfarande inte verkställts av styret i kommunen. Det är dags att agera. Nu. Imorgon kan det vara för sent. Men om viljan saknas sker aldrig förändring.

Lite info om huskurage hittar du nedan:

I Sverige dödas 20 personer varje år av sin nuvarande eller tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare eller nuvarande man. Våldet utövas av både kvinnor och män, men det är männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning. 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Det är vart tionde barn som
lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder. Våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar så därför krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våld i nära relation.
Huskurage (www.huskurage.se )är ett sådant verktyg.

Vi behöver agera och visa civilkurage genom omsorg om våra grannar. Genom att agera kan väldigt mycket åstadkommas. Det handlar inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

Här är de enkla stegen för att hjälpa en utsatt granne:
* ring på dörren och fråga hur det står till
* vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden
*ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först)

Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. De vet att grannarna kommer att ingripa och agera. Grannarna vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de
förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet. Både forskning och praktisk erfarenhet visar att utsatta gör motstånd i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin omgivning. Tillsammans skapar vi en norm där vi agerar och
hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

Centerpartiet i Svalövs kommun
Centerkvinnorna Röstånga - Svalöv
Centerkvinnorna Teckomatorp