Brister i ekonomihantering

Insändare med anledning av brister i den ekonomiska uppföljningen och det stora ekonomiska underskottet i Vård och Omsorgsnämnden i Svalövs kommun.

”Ekonomi är inte min starkaste gren”

Detta sa kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD) på ett fullmäktigesammanträde. Det är inte alltid vi är överens men i detta fall är vi det.

Vård- och omsorgsnämnden i Svalövs kommun visar på en prognos för 2021 på minus 11 mnkr. När
nämndens ordförande säger att ”det dök upp plötsligt” visar det än mer på allvaret med den dåliga
ekonomiska uppföljningen som det Sverigedemokratiska styret vill ha.

Den första ekonomiuppföljningen 2021 i Vård- och omsorgsnämnden kom i maj och var en
redovisning för januari-februari. Var och en förstår att det inte går att hantera en verksamhet som
har en omsättning på över 200 mnkr på detta sätt.

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarig för kommunens ekonomi och därmed är också
kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson ytterst ansvarig i Svalövs kommun.

Från Centerpartiets sida har vi gång på gång påtalat bristen i uppföljningar och den utglesning av
ekonomirapporter som successivt har skett. Det finns inget intresse för SD-ledningen att ha täta och
öppna redovisningar om ekonomin. Man har t o m slopat de partigemensamma ekonomiberedningar
som tidigare varit standard både vad gäller genomgång av förutsättningarna för kommande budget
och genomgång av bokslut. När vi ställer frågor får vi inga svar. Antingen är det ovilja eller okunskap
som är orsaken.

Eftersom Sverigedemokraterna och Teddy Nilsson uppenbarligen är så negativa till att informera
oppositionen bl.a. om det ekonomiska läget, får han och SD ta det fulla ansvaret när nu bristerna blir
så uppenbara. Det går inte att skylla på någon annan. De ska nu spara in 2-2,5 mnkr/månad på Vård
och omsorg under resten av året utan att säga upp någon anställd. Det återstår att se hur det går till.
Det är mycket pengar.

För oss i Centerpartiet är det självklart att vi ska få ekonomiska månadsrapporter. Ska det finnas
möjlighet att vidta åtgärder, när det visar underskott i verksamheterna, är det viktigt att snabbt
kunna ta nödvändiga beslut för att det inte ska bli en omöjlig uppgift. Det behövs i synnerhet av
omtanke om både de som behöver vård och omsorg och om våra anställda.

Marie Irbladh (C), ledamot i Kommunfullmäktig och gruppledare

Annelie Johnsson (C), ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden, ordförande