För klimatets skull

Nu presenteras viktiga reformer för stärkt äganderätt i skogen

För klimatets skull får nu alla skogsägare en större frihet och en stärkt trygghet. Centerpartiet har suttit med vid förhandlingsbordet när skogsreformen nu blir verklighet. Genom stärkt äganderätt och med frivillighet som utgångspunkt tar vi nu nästa kliv för att klara klimatomställningen.

Centerpartiet gör Skåne friare, starkare och grönare! https://bit.ly/3cefJHv