Afrikanska svinpesten

Afrikansk svinpest har konstaterats i prov från vildsvin i Västmanlands län. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor. Jordbruksverket har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.

Idag lämnades nedan initiativärende in på kommunstyrelses möte.

Den afrikanska svinpesten

Vi har flera större grisbesättningar i vår kommun, vilka tillsammans omsätter många miljoner och därmed genererar stora skatteintäkter till kommunen.

Dessutom bedrivs ett omfattande skogsbruk, jakt och annat friluftsliv. Kommunen behöver därför på olika vis förbereda sig för om och när sjukdomen eventuellt också kommer till Skåne.

Samtidigt behöver även allmänheten informeras via alla möjliga kanaler om vad sjukdomen innebär och hur de ska agera i naturen och vid eventuella möten med djuren. Här gäller det för kommunen att vara proaktiv för att minska de påfrestningar som kommer att drabba de företag och allmänhet när sjukdomen upptäcks här. Med rätt förberedelser så kan vi kanske eliminera risken helt.

Jag yrkar därför att kommunen, gärna i samarbete med övriga Söderåskommuner, omgående startar ett arbete enligt ovan.

Marie Irbladh (C)