Vård

Bild

För vårdens bästa

Skapa fler vårdplatser genom en platsmiljard, där sjukhus som klarar målet om max 90 procent beläggning belönas

Inför karriärtjänster för sjuk- och undersköterskor, för att skapa chans till såväl högre löner som kompetensutveckling

När Skåne växer ställs vi inför nya utmaningar. Inte minst ställs vården på prov när våra invånare blir fler och dessutom äldre.

För Centerpartiet är en trygg och nära vård utan onödiga väntetider högsta prioritet. Du ska ha möjlighet att välja den vårdcentral som passar dina behov bäst och där du känner dig som mest trygg. Valfrihet och ett ökat självbestämmande är vägen till en vård med kortare köer, snabbare hjälp och ökad trygghet för alla.

En säker tillgång till förlossningsvård borde vara en självklar rättighet för varje kvinna. Oron för att bli hemskickad tidigt efter förlossningen har varit ett återkommande problem under lång tid. Möjligheten till flexibla lösningar för stöd och rådgivning under graviditeten är begränsade och eftervården måste bli bättre.
Gravida ges möjlighet till digital rådgivning under kvällar och helger.
Det införs en telefonväg in för alla förlossningskliniker i hela Skåne.
Ingen förstföderska ska tvingas gå hem tidigare än 24 timmar efter sin förlossning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.