Jämställdhet

Bild

En självklarhet

Kommunen bör aktivt medverka i arbetet mot våld i nära relationer. Det är oftast kvinnorna som far illa. Genom utbildning och information kan vi alla bli bättre på att förebygga våldet men också se tidiga signaler och våga agera. Huskurage är en modell som används med framgång i en del kommuner och ska ses som en möjlighet. Ökad fokus på det förebyggande arbetet kring våld i
nära relationer.

För oss är det självklart att anställda inom förskola och fritidshem ska ha rätt till utearbetskläder och skor, på samma sätt som anställda inom Gata & Park har. Det ska även i övrigt vara jämställda förutsättningar för kommunanställda.

Föreningsanslagen ska utformas så att de inte gynnar eller missgynnar någon beroende på könstillhörighet.

Läs mer i vårt valprogram , 298.6 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.