Västra infarten bevaras

Vi har kämpat för att Västra industriområdet ska strykas från ÖP

Vi vill bevara vår fina åkermark för framtidiga generationer. Vi är därför oerhört glada för att vi har fått gehör för vår omtanke kring naturen i kommunstyrelsen. Det har beslutats om att Västra industriområdet inte ska byggas utan vi får bevara naturen för framtiden.