Besök av Emil Källström

Emil Källström och Sara Ripa

Centerpartiet i Svedala har varit på företagsbesök tillsammans med Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Vi träffade BRA, Swedavia samt representanter för STC i Svedala.

BRAs hållbarhetschef Anna Soltorp berättade om sitt arbete för att kunna flyga på ett miljösmartare sätt.

Under mötet med Cecilia Hagert, Swedavia, berättade hon om verksamheten och flygets utveckling i regionen. Cecilia berättade även om behovet av utvecklingsplaner för Malmö Airport samt vikten av god kommunikation till flygplatsen.

Centerpartiet träffade John Tegger, STC, och Anders Nissen, Svedala Företagsgrupp, på Svedala Trade Center där det framkom vikten av ett gott samarbete mellan företag och kommun. Idéer om hur detta samarbete skulle kunna utvecklas vidare diskuterades.

Mötet avslutades på Nötesjö Hotel där Christoffer Berggren, VD, berättade om sin verksamhet samt dess utvecklingsplaner.