Översiktsplan

Vi vill värna om den goda åkermarken. Denna är en av de bästa i Svedala.

Vi vill servera våra äldre och barn närproducerad mat, då måste vi ha god åkermark så vi kan producera detta.

 

Vi ser det mer strategiskt att samla verksamhetsområdena på ett ställe. De kan hjälpa varandra till merförsäljning, tex. Staffanstorp. Vi vill presentera Svedala tätort på ett vackert sätt och inte mötas av industriområde överallt.

Vi vill att det ska vara framkomligt för lastbilar till och från ett verksamhetsområde. Idag kan man endast med stor svårighet köra stora maskiner och längre lastbilar på Hyltarpsvägen, den trafiken vill vi inte ha genom hela Svedala och förbi Naverlönnskolan. Centerpartiet har under längre tid varit motståndare till detta verksamhetsområde.

Vi vill att verksamhetsområdet Hyltarp vid västra infarten utgår som verksamhetsområde. Vi vill även att verksamhetsområdet östra infarten utökas med samma storlek som tas bort i verksamhetsområdet Hyltarp som en kompensation, samt att om verksamhetsområdet Hyltarp kvarstår villkoras det med att på och avfart från öster på E65 är färdigställt innan verksamhetsområdet påbörjas.