Tomelilla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Äldrevård nära Dig!

Äldrevård nära Dig!

Gunvor Olsson, ledamot i Vård och omsorgsnämnden och kommunalrådet Leif Sandberg skriver i YA

De äldre i Tomelilla kommun på Österlen blir fler och fler, vilket i grunden är glädjande.

Men det ställer också krav. Ska vi klara en kvalitetsmässigt god äldrevård i framtiden, både i Tomelilla och Brösarp, måste vi våga tänka i nya banor. Ingen av oss kan undgå berättelserna om äldre som hamnar mellan stolarna. För att både läkemedelskoll och samordningen brister.

Vi menar att det är hög tid att tänka nytt, för våra äldre på Österlen. Vi måste göra gemensam sak, både i Region Skåne och Tomelilla kommun för att bryta ner olika strukturella och organisatoriska hinder som ligger i vägen. Det finns dessutom goda exempel i det projekt som Alliansen drog igång under förra mandatperioden i Ängelholm, där fokus läggs på de äldres särskilda behov.

I pilotprojektet Hälsostaden slogs resurser från Ängelholms sjukhus, vårdcentralerna och den kommunala äldreomsorgen samman. Hälsostadskonceptet bygger på gemensam personal under ett och samma tak, vilket är nyckeln till framgång. Aktivt brobyggande och fokus på den äldre. Konceptet har lett till mycket bättre tillgänglighet och har fått till följd att onödiga knutar löses snabbare. Fokus ligger på den äldre, att ge vård direkt på rätt nivå. Uppdraget är gemensamt och målet är att öka vårdkvaliteten, förbättra kontinuiteten och att korta köerna samt att förbättra arbetssituationen för vård- och omsorgspersonalen.

Det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet kommer när det väl fungerar, sannolikt kunna bli en bra arbetsform med de äldre som har hemsjukvård. För alla de äldre som är patienter och vänder sig till vårdcentralerna, skulle en eller två Äldrevårdcentraler i Tomelilla och Brösarp vara både välkommet och angeläget. Det samlade arbetet på en Äldrevårdcentral minimerar onödiga akutbesök och inskrivningar på sjukhuset, samtidigt som lidandet för den enskilde minskar. Med tanke på väntetiderna på akutmottagningarna så vore detta en välkommen reform också på Österlen.

Arbetet med att införa äldrevårdcentraler är viktigt, äldrevården ska vara nära Dig!