• / Nyheter
 • / Kommunfullmäktigelistan klar

Förnyelse och erfarenhet när Centerpartiets Kommunfullmäktigelista klubbades!

Centerpartiet hade årsstämma den 28 februari och beslutade fastställa kommunfullmäktigelistan

Centerpartiet presenterar inför valet i september en mycket stark kommunfullmäktigelista med 35 namn, varav flera nya kandidater. På C listan finns kandidater med mycket bred kompetens och jämn könsfördelning i åldrarna 18-77 år.

Listan toppas av kommunalrådet Leif Sandberg, Everöd. Nya toppnamn är Maria Mickelåker, agronom från Eljaröd, Magnus Nilsson, lantmästare från Torasteröd, Lotta Rosdala, butikssäljare Tomelilla och Christer Yrjas, agronom Agusa.

 • Centerpartiets lista är en bra kombination av både förnyelse och erfarenhet, säger ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet Maria Mickelåker, Eljaröd.

På Centerpartiets lista finns flera nya fullmäktigekandidater såsom Alice Jönsson, studerande Brösarp, Christian Björkqvist, kanslichef Sillaröd, Boel Holm, kurator Onslunda, Anna Starck, lantmästare Bollerup, Per Håkanson, lantmästare Andrarum, Erica Toft, innovations- och företagsrådgivare Lönhult, Inger Johanson Thor, egenföretagare Ramsåsa m.fl.

Vid Centerpartiets årsstämma valdes Anette Thoresson, Lönhult till ny kommunkretsordförande efter avgående Boel Holm som omvaldes som ledamot i kretsstyrelsen. Till ny ledamot i styrelsen efter avgående Ingvar Karlsson, Tryde valdes Anders Nordmark, Smedstorp.

 • Det är både angeläget och viktigt för demokratin att det finns medborgare som vill och kan ställa upp och engagera sig för vår kommun och Centerpartiet, allting börjar hos Dig, säger nyvalda Kommunkretsordföranden Anette Thoresson, Lönhult.
 1. Leif Sandberg, 50 år, Kommunalråd, Everöd
 2. Maria Mickelåker, 38 år, Agronom Eljaröd
 3. Magnus Nilsson, 42 år, Lantmästare, Torasteröd
 4. Lotta Rosdala, 53 år, Butikssäljare, Tomelilla NY
 5. Christer Yrjas, 45 år, Agronom Agusa
 6. Fatlum Avdullahu, 33 år, Redovisningskonsult, Tomelilla
 7. Anette Thoresson, 54 år, Redovisningskonsult, Lönhult
 8. Anders Larsson, 60 år, Plaståtervinnare, Tomelilla
 9. Gunvor Olsson, 61 år, Apotekschef, Sälshög
 10. Alice Jönsson, 18 år, Studerande, Brösarp NY
 11. Christian Björkqvist, 57 år, Kanslichef, Sillaröd NY
 12. Bengt Högborg, 60 år, Lantmästare, Tomelilla
 13. Lena Eriksson, 46 år, Sektionschef, Eljaröd
 14. Boel Holm, 39 år, Kurator, Onslunda NY
 15. Anna Starck, 44 år, Lantmästare, Bollerup NY
 16. Per Håkanson, 65 år, Lantmästare, Andrarum NY
 17. Erica Toft, 57 år, Innovations- och företagsrådgivare, Lönhult NY
 18. Håkan Jönsson, 61 år, Gymnasielärare N.Björstorp
 19. Inger Johanson Thor, 70 år, Egenföretagare, Ramsåsa NY
 20. Jan-Erik Broomé, 70 år, Pensionär Brösarp
 21. Eva Gustavsson, 63 år, Speciallärare, Bondrum
 22. Nesib Haskic, 54 år, Yrkeslärare Tomelilla
 23. Bengt Lydén, 73 år, Pensionär, Tunby
 24. Agneta Nilsson, 77 år, Fil kand/ konstnär, Tomelilla NY
 25. Tobias Högborg, 25 år, Lantmästarstuderande, Tomelilla
 26. Matilda Björk, 18 år, Studerande, Tomelilla NY
 27. Sven Anders Gustavsson, 63 år, Lantbrukare Bondrum
 28. Carina Ivarsson, 59 år, Ekonom, Tryde
 29. Thomas Leandersson, 68 år, Auktionsförrättare, Tomelilla
 30. Marie Ljungdahl, 47 år, Tomelilla NY
 31. Tobias Mirveus, 48 år, Produktionsteknisk chef, Tomelilla NY
 32. Siv Nilsson, 57 år, Butiksbiträde, Tunby
 33. Gert-Åke Mårtensson, 59 år, Arbetsledare, Illstorp NY
 34. Lena Persson, 55 år, Socionom, Munka Tågarp
 35. Ingvar Karlsson, 55 år, Lantmästare, Tryde NY