• / Nyheter
 • / Kommunfullmäktigelistan klar!

Kommunfullmäktigelistan klar!

Förnyelse och erfarenhet när Centerpartiets Kommunfullmäktigelista klubbades!

Centerpartiet presenterar inför valet i september en mycket stark kommunfullmäktigelista med 35 namn, varav flera nya kandidater. På C listan finns kandidater med mycket bred kompetens och jämn könsfördelning i åldrarna 18-77 år.

Listan toppas av kommunalrådet Leif Sandberg, Everöd. Nya toppnamn är Maria Mickelåker, agronom från Eljaröd, Magnus Nilsson, lantmästare från Torasteröd, Lotta Rosdala, butikssäljare Tomelilla och Christer Yrjas, agronom Agusa.

 • Centerpartiets lista är en bra kombination av både förnyelse och erfarenhet, säger ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet Maria Mickelåker, Eljaröd.

På Centerpartiets lista finns flera nya fullmäktigekandidater såsom Alice Jönsson, studerande Brösarp, Christian Björkqvist, kanslichef Sillaröd, Boel Holm, kurator Onslunda, Anna Starck, lantmästare Bollerup, Per Håkanson, lantmästare Andrarum, Erica Toft, innovations- och företagsrådgivare Lönhult, Inger Johanson Thor, egenföretagare Ramsåsa m.fl.

Vid Centerpartiets årsstämma valdes Anette Thoresson, Lönhult till ny kommunkretsordförande efter avgående Boel Holm som omvaldes som ledamot i kretsstyrelsen. Till ny ledamot i styrelsen efter avgående Ingvar Karlsson, Tryde valdes Anders Nordmark, Smedstorp.

 • Det är både angeläget och viktigt för demokratin att det finns medborgare som vill och kan ställa upp och engagera sig för vår kommun och Centerpartiet, allting börjar hos Dig, säger nyvalda Kommunkretsordföranden Anette Thoresson, Lönhult.
 1. Leif Sandberg, 50 år, Kommunalråd, Everöd
 2. Maria Mickelåker, 38 år, Agronom Eljaröd
 3. Magnus Nilsson, 42 år, Lantmästare, Torasteröd
 4. Lotta Rosdala, 53 år, Butikssäljare, Tomelilla NY
 5. Christer Yrjas, 45 år, Agronom Agusa
 6. Fatlum Avdullahu, 33 år, Redovisningskonsult, Tomelilla
 7. Anette Thoresson, 54 år, Redovisningskonsult, Lönhult
 8. Anders Larsson, 60 år, Plaståtervinnare, Tomelilla
 9. Gunvor Olsson, 61 år, Apotekschef, Sälshög
 10. Alice Jönsson, 18 år, Studerande, Brösarp NY
 11. Christian Björkqvist, 57 år, Kanslichef, Sillaröd NY
 12. Bengt Högborg, 60 år, Lantmästare, Tomelilla
 13. Lena Eriksson, 46 år, Sektionschef, Eljaröd
 14. Boel Holm, 39 år, Kurator, Onslunda NY
 15. Per Håkanson, 65 år, Lantmästare, Andrarum NY
 16. Erica Toft, 57 år, Innovations- och företagsrådgivare, Lönhult NY
 17. Håkan Jönsson, 61 år, Gymnasielärare N.Björstorp
 18. Inger Johanson Thor, 70 år, Egenföretagare, Ramsåsa NY
 19. Jan-Erik Broomé, 70 år, Pensionär Brösarp
 20. Eva Gustavsson, 63 år, Speciallärare, Bondrum
 21. Nesib Haskic, 54 år, Yrkeslärare Tomelilla
 22. Bengt Lydén, 73 år, Pensionär, Tunby
 23. Agneta Nilsson, 77 år, Fil kand/ konstnär, Tomelilla NY
 24. Tobias Högborg, 25 år, Lantmästarstuderande, Tomelilla
 25. Matilda Björk, 18 år, Studerande, Tomelilla NY
 26. Sven Anders Gustavsson, 63 år, Lantbrukare Bondrum
 27. Carina Ivarsson, 59 år, Ekonom, Tryde
 28. Thomas Leandersson, 68 år, Auktionsförrättare, Tomelilla
 29. Marie Ljungdahl, 47 år, Tomelilla NY
 30. Tobias Mirveus, 48 år, Produktionsteknisk chef, Tomelilla NY
 31. Siv Nilsson, 57 år, Butiksbiträde, Tunby
 32. Gert-Åke Mårtensson, 59 år, Arbetsledare, Illstorp NY
 33. Lena Persson, 55 år, Socionom, Munka Tågarp
 34. Ingvar Karlsson, 55 år, Lantmästare, Tryde NY
Relaterade nyheter