Ny ordförande i Kommunfullmäktige och Byggnadsnämnden

Anette Thoresson (C) kommer på nästa kommunfullmäktige att nomineras till att bli ny
kommunfullmäktigeordförande i Tomelilla kommun. Som ny ordförande i Byggnadsnämnden, efter avgående Anette Thoresson, kommer Centerpartiet
föreslå Per Håkanson (C).

Anette Thoresson (C) kommer på nästa kommunfullmäktige att nomineras till att bli ny
kommunfullmäktigeordförande i Tomelilla kommun. Anette är ledamot i kommunfullmäktige sedan
2002 och är ordförande i Byggnadsnämnden, hon har tidigare varit ledamot i kommunstyrelsen och
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Anette är redovisningskonsult och bor i Lönhult utanför
Brösarp.

Anette är mycket engagerad i föreningslivet och är aktiv i bla Andrarums IF och Brösarps LRF.

"Jag har som ambition att tillsammans med KF-presidiet arbeta med att förnya en del av
kommunfullmäktiges arbetsformer, jag ser gärna att vi gör några försök kring temaaktiviteter
där vi bjuder in invånare för att diskutera kring långsiktiga frågor, som skulle vitalisera
demokratin och öka kontaktytorna med väljarna även mellan valen."

Anette Thoresson nås på 070-4159257 eller via kontaktformuläret i menyn överst på denna sida.

Anette Thoresson

Anette Thoresson


Som ny ordförande i Byggnadsnämnden, efter avgående Anette Thoresson, kommer Centerpartiet
föreslå Per Håkanson (C). Per är sedan 2019 ordförande i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och
Tygeån. Per har tidigare varit ledamot i såväl kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Trelleborgs
kommun och i Skurups kommun. Fram till 2017 var Per ersättare i kommunstyrelsen i Sjöbo kommun och blev invald ganska direkt vid sin inflyttning, som ersättare i byggnadsnämnden 2017-2018 i Tomelilla kommun. Tidigare har Per varit ledamot i lag-styrelsen för Leaderområdet Ystad-Österlen. Per Håkanson är lantmästare och egenföretagare, bor i Andrarum.

Per har ett stort intresse för hästar och hästnäringen och är bla ordförande i föreningen Hästen i
Skåne och är ledamot i valberedningen för Svenska Ridsportförbundet. Ett annat av Pers
fritidsintressen är folkdans, sedan 1970 talet har han dansat i olika folkdansgillen, numera är Per
aktiv i Färsingagillet, Frosta folkdanslag och Österlens folkdansgille.

"Plan- och bygglovsfrågorna är viktiga för hela vår kommuns utveckling. Jag har en lång
erfarenhet som landsbygdsföretagare och förtroendevald, vilket jag tror kan vara bra att ha
med mig som ordförande i byggnadsnämnden. För mig är det självklart att vi som kommun
ska hålla en hög nivå på service, handläggningstider och digitalisering."
"Vi ska försöka göra livet för byggare, entreprenörer och villaägare så korrekt och inbjudande
som möjligt när tex bygglov ska beviljas. Vi har en bra översiktsplan i vår kommun som ger
stöd för byggande och utveckling på landsbygden – för mig är det en riktigt viktig fråga, ja för
hela vår kommuns framtid."

Per Håkanson nås på 070-3747155 eller likaså ovan i kontaktformuläret.

Per Håkansson

Per Håkanson