• / Nyheter
  • / Socialdemokraterna är landsbygdens ovänner!

Socialdemokraterna saknar politik för levande landsbygd!

Vinterskog


Vi centerpartister tror på människors inneboende kraft och förmåga att själva ta de beslut som passar dem bäst. Detta gäller inte minst de som bor på landsbygden. För att kunna bo och verka på landsbygden krävs det idag mycket egen drivkraft, goda idéer och inte minst, i Socialdemokraternas Sverige – en rejäl dos tålamod. För där Centerpartiet vill göra det lättare att leva på landsbygden vill Socialdemokraterna göra tvärtom, säger Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg(c).

En levande landsbygd kräver jobb och levande företag. Socialdemokraterna presenterar inga lättnader för nya jobb, utan regeringens förslag handlar bara om att öka statens inblandning, genom nya regler och försämrade småföretagarvillkor. I grunden står socialdemokraterna för en gammaldags människo- och samhällssyn – där någon annan än Du själv bestämmer. För det är människor och småföretag som skapar jobb. För fler jobb vill Centerpartiet bland annat sänka kostnaderna för att anställa och avskaffa fastighetsskatten för tomma affärslokaler tex i Tomelilla. Då skulle möjligheterna öka att människors idéer skulle kunna fylla tomma lokaler och ge våra skånska småorter möjligheten att växa.

Centerpartiet vill göra det billigare och enklare att bo och leva på landsbygden. Om Socialdemokraterna på riktigt hade velat göra det lättare att bo på landsbygden, hade inte planerat en kilometerskatt som hotar jobben och gör det dyrare att frakta mat, människor och andra varor till och från Österlen. För att kunna skapa attraktiva bostäder på landsbygden krävs det att strandskyddet ändras och att kommunerna får mer makt över byggandet. Socialdemokraterna gör tvärtom och verkar för att ge ökad nejsägarmakt åt Länsstyrelserna och andra statliga myndigheter.

Socialdemokraterna vill införa nya regler som kommer drabba vården på den skånska landsbygden. Centerpartiet vill istället se fler små vårdcentraler i Skåne så att vården kommer närmare dig. Då kan de som bor långt ifrån de större sjukhusen känna sig tryggare.

Det är uppenbart att synen på hur förutsättningarna för oss som lever på landsbygden skiljer sig mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Där vi vill göra det billigare vill socialdemokratin göra det dyrare. Där Centerpartiet vill ge mer makt åt landsbygdens folk vill Socialdemokraterna centralisera besluten. Där Centerpartiet tror på människor tror Socialdemokraterna på staten, regionen eller på kommunen. Men det är människor som bor och lever på landsbygden och de måste få bättre förutsättningar för att kunna göra det, vi behöver en levande landsbygd avslutar Leif Sandberg(c) kommunalråd i Tomelilla kommun på Österlen.