Nya mål för mer svenskproducerad mat och fler jobb

I förra veckan presenterade Centerpartiet och övriga allianspartier tillsammans med regeringen, nya livsmedelspolitiska mål fram till 2030. Det är glädjande att det finns en bred uppslutning för svensk livsmedelsproduktion och bra med mål om att den ska öka. Det ger förutsättningar för mer svenskproducerad mat och fler jobb och tillväxt i hela landet.

Samtalen om de livsmedelspolitiska målen har pågått i över ett halvår. Centerpartiets ingångar har varit att svensk livsmedelsproduktion ska öka, att sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska och att enskilda produktionsformer inte ska pekas ut och ställas mot varandra. Vi har även tryckt på att skatter och avgifter ska utformas för att stärka konkurrenskraft och lönsamhet för svenska bönder och svensk livsmedelsindustri.

Centerpartiet har i regering så väl som i opposition alltid tagit ansvar för och visat ledarskap i avgörande frågor. Det visar vi genom att bidra till breda överenskommelser inom försvar, energi, migration och nu livsmedel. Genom att förhandla fram och ställa oss bakom dessa mål kan vi ge långsiktiga spelregler för en mycket viktig bransch. Målen kommer också att gälla oavsett utgången i nästa val.

Den breda samsynen innebär att sex andra partier anslutit sig till det Centerpartiet drivit i många år. Det är en framgång för Centerpartiet, men också för alla livsmedelsproducenter.

Målen pekar specifikt på viktiga områden där nya insatser krävs för att öka produktionen och gör det tydligt var fokus ska läggas i arbetet framåt när regeringen ska ta fram en strategi för att uppnå dessa mål. Det innebär att det krävs en annan politik än den regeringen driver i dag.

Centerpartiet kan inte nog poängtera hur viktigt det är att stärka konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan. Förutom sänkta kostnader och förenklade regelverk krävs en rejäl städning bland detaljregleringar som skapar mer hinder än nytta för svenska bönder och andra livsmedelsföretag. Det behövs även fortsatta satsningar på innovation och forskning för att Sverige ska hänga med i den snabba tekniska utvecklingen.

Om regeringen menar allvar med dessa mål förutsätter vi också att de stoppar sina planer på den kilometerskatt som, tvärt emot målen vi nu enats om, leder till ökade kostnader och sänkt konkurrenskraft för bönder, livsmedelsindustri och handel.

Om regeringen omprövar sin nuvarande politik återstår att se. Men i dag kan vi glädjas över att vi har gemensamma mål fram till 2030 för svensk livsmedelspolitik, en tydlig politisk riktning om att öka svensk livsmedelsproduktion.

Patrik Holmberg (C), gruppledare Trelleborgs kommun Kristina Yngwe (C), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.