• / Nyheter
  • / Holmberg frågar Tourism in Skåne om de möjligheter som gårdsförsäljning skulle kunna medföra?

Holmberg frågar Tourism in Skåne om de möjligheter som gårdsförsäljning skulle kunna medföra?

Patrik Holmberg har skickat in följande interpellation till nästa veckas regionfullmäktige: 
Gårdsförsäljningens betydelse för ökad turism i Skåne till Peter Weinhandl, ordförande Tourism in Skåne.

Idag är Skåne närmare att tillåta gårdsförsäljning än någonsin tidigare. Det är något många av våra vinodlare i Skåne ser stora möjligheter i. I Skåne finns 50 av landets 76 registrerade vinodlare, och här finns också flera etablerade mikrobryggerier.

I en undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av LRF och i samarbete med föreningen Svenskt Vin uppger samtliga respondenter att gårdsförsäljning skulle öka lönsamheten på vingårdarna. Idag säljer mestadels via Systembolaget och serveringsställen. Att öppna upp för ytterligare möjligheter att sälja produkterna skulle göra vinodlingarna mindre sårbara.

Bland dem som svarar ses gårdsförsäljning som en viktig motor för att öka besöken på vingården och ta tillvara besöksnäringens möjligheter till intäkter genom att också kunna låta besökarna köpa hem de produkter som tillverkas på gården. Det är också tydligt att vinodlarna ser gårdsförsäljning som något som skulle förbättra företagsklimatet på landsbygden.

95,5 procent av vingårdarna i Sverige svarar i Dryckesbranschrapporten 2018 att de skulle vara intresserade av att starta upp egen gårdsförsäljning om det blev tillåtet.
Med bakgrund av detta vill jag fråga:

- Hur ser Tourism i Skåne på de möjligheter för turism på skånsk landsbygd som gårdsförsäljning skulle kunna medföra?

Patrik Holmberg (C), ledamot Regionala utvecklingsnämnden

 

Webbredaktör: Ola Olsson