Tommy Bengtsson: Det är inte rättvist att få ett uppdrag uppifrån som inte är finansierat

Valet närmar sig och det blir fler och fler satsningar från regeringen på olika riktade projekt.

Beloppen kan låta stora och i regel är de uppdelade på ett antal år. Till hösten kommer en satsning på likvärdighet i skolan på sex miljarder och motkravet är att kommunerna inte sparar på undervisning och elevhälsa. Jämfört med tidigare statsbidrag är kraven ännu tydligare och kontrollen hårdare. Tidigare satsningar från regeringens sida var att personal inom förskoleklass och lågstadiet inte fick minska och det innebär att kommunerna uppehåller personaltätheten och anpassar sin budget.För Trelleborgs kommun har man anpassat verksamheten och sökt statsbidrag.Riksrevisionen har i en rapport skrivit om ”riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala behov”. Denna rapport inger oro och när man läser rapporten så framkommer att den stora mängden statsbidrag orsakar splittring samt försvårar, ibland omöjliggör, både fokusering och långsiktig planering för kommunen. Statsbidragen blir styrande och man gör dessa insatser i stället för sådant som verksamheten skulle behöva i mycket större utsträckning.Regeringens ambition var att minska de riktade bidragen och nu blir det tvärtom. Denna sortens styrning upplevs som olämplig samt ineffektivt och är ofta kritiserad. Tyvärr hjälper det tydligen inte.


På 1990-talet så slog man ihop de riktade bidragen till ”en påse” som kommunerna själva fick hantera i enlighet med det kommunala självstyret. Under året 2017 handlade det om olika bidrag och inom skolan fanns till exempel 70 olika bidrag att söka för 15 miljarder kronor. Stora kommuner har i regel resurser att söka projektbidrag och de mindre kommunerna och skolorna kommer att ha svårigheter att söka dessa riktade bidrag. De stora kommunerna har ju en organisation som kan söka bidrag.De små kommunerna har inte denna organisation och måste i första hand ha utbildningsmänniskor och inte bidragsexperter. Om en mindre kommun lyckas få bidrag kan det bli mycket mer påverkande med statens inriktning än vad det lokala behovet är. Representanter för SKL – Sveriges kommuner och Landsting – brukar omtala att det finns ett kommunalt självstyre och kommunerna vet bäst vad som skall göras och staten behöver inte komma och berätta vad som är bäst för kommunen. Ibland har de säkert rätt! Det är verksamheten och inte statsrådets massmediala framträdande som ska stå i centrum. Dessutom har socialnämnderna fått ett nytt ansvar från årsskiftet.

Den nya lagen innebär att kommunerna skall motverka och erbjuda behandling till personer som har spelmissbruk. Lagförändringen om spelmissbruk är bara en i raden av nytt ansvar för socialnämnden som man lämnat över till kommunernas socialnämnder denna mandatperiod. Tyvärr uteblir ofta finansieringen för att kunna utföra uppdraget.Våld i nära relationer var också ett uppdrag som regeringen gav kommunerna. Då skickades inga pengar med då det inte var någon lagförändring. För att man skall kunna ta ett socialt ansvar krävs det också att man tar ett ekonomiskt ansvar.  Socialnämnden tar säkert sitt ansvar, och det skulle också regeringen göra. Regeringen har ju via Migrationsverket också medverkat till att Trelleborgs kommun inte fått ersättning fullt ut som ankomstkommun för ensamkommande. Det är inte rättvist att få ett uppdrag uppifrån som inte är finansierat.

Tommy Bengtsson (C)