• / Nyheter
  • / Minska regelkrånglet för småföretagare

Minska regelkrånglet för småföretagare


Den 1 juli skärper regeringen kontrollen av småföretagen. Den verksamhet som bedrivs ska registreras i en så kallad personalliggare. Sedan tidigare har bland annat restaurang- och byggbranschen omfattats. Nu tillkommer fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet samt kropps- och skönhetsvård. Dessutom kommer alla personer som bor under samma tak där det bedrivs näringsverksamhet att behöva registrera sig om de på något sätt bidrar till verksamheten. Regeringen skärper nämligen kontrollinstruktionerna till Skatteverket för tiden ”make, maka, sambo och barn under 16 år” är verksamma i verksamheten.

Konsekvenserna blir absurda. Ber du din tioåring gå ut och kasta kökssoporna riskerar du böter på 12 500-25 000 kronor om det inte registreras. Centerpartiet kan inte acceptera att staten och myndigheterna lägger ytterligare pålagor på de småföretagare som försöker få Sverige att växa, inte minst på landsbygden. Den pappersexercis som avkrävs småföretagaren måste stå i relation till nyttan som eftersträvas. Centerpartiet vill utvärdera effektiviteten i det tio år gamla systemet med personalliggare. Regelkrånglet måste minska och här kan ny teknik bana väg för enklare system. Detta är viktigt för de småföretagare som vill utveckla och investera i sin verksamhet. Centerpartiet vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i. Då måste vi göra det lättare för företagarna, de som skapar jobben!

Jörgen Sjöslätt ( C )