• / Nyheter
  • / Hög tid att satsa på cyklisterna                                             

Hög tid att satsa på cyklisterna                                             


Under hela min uppväxt har jag varit förundrad över hur dåliga cykelbanor vi har i vår vackra kommun. Hur kan vi som medborgare tillåta att där är stora rotsprängningar i cykelbanan, eller att man tvingas cykla på en landsväg utan vägren om man vill ta ett dopp på Skåre skansar. Eller om man som medborgare i kommunens norra delar vill tänka på miljön och cykla till tåget i Östra Grevie för att resa vidare ut i Skåne, en resa som kan sluta i katastrof då det inte finns något vettigt sätt att ta sig fram på cykel. 

Det är verkligen hög tid att satsa även på cyklisterna. Att cykla är bra för både hälsan och miljön. Då behöver det finnas bra möjligheter att ta sig fram på cykel. Det handlar om att underhålla befintliga cykelbanor och utveckla nya. Det ska även vara enkelt att ta med sig cykeln på bussen och säkert att sätta den vid stationen eller hållplatsen. För kan man inte veta att ens cykel är kvar när man kommer hem, hur ska vi då kunna få fler att cykla? 

Centerpartiet i Trelleborg vill: Bygga fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna, bygga fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder samt att cyklismen ska vara en naturlig del av transportsystemet. 

Vår stad har under den senaste tiden drabbats av flertalet cykelstölder. Cykelstölder som kommer till för att där finns ohederliga medmänniskor i vårt samhälle som inte kan se skillnad på mitt och ditt. Människor som stannar med släp på hållplatserna på landsbygden och i staden, slänger upp ett gäng cyklar och kör iväg. Detta är något som måste stoppas och försvåras. När de anställda i kommunen ändå bygger en busskur så måste där också byggas ett bra cykelställ. Ställ där man kan sätta cykeln, låsa fast den och veta att den finns kvar när man kommer tillbaka. 

Statistiken visar att en tredjedel av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och många av dessa sker med bil. Men med handen på hjärtat så kan nog alla bilister säga att ett antal av dessa resor kunde vi i stället ha gjort med cykel. Med fler som cyklar så frigörs då också plats för dem som behöver använda bilen, då frigörs också fler parkeringsplatser i centrum, vid våra affärer samt då minskar också buller och utsläpp.

Fler och fler cyklar, även på vintern. Det är därför viktigt att skapa bra förutsättningar så att cykeltrafiken kan fortsätta att öka. De första stegen som vi ser inom Centerpartiet för att få fler att cykla är:

  • Lägg om de cykelbanor där vintern eller rötter gått hårt åt.
  • Bind ihop stadens sydvästra delar genom att bygga cykelväg mellan slutet av Stavstensvägen och ner mot Höllviken.
  • Underlätta för dem som vill åka med Pågatåg från Östra Grevie genom att anlägga cykelbana mellan Anderslöv/Alstad-Östra Grevie.
  • Bygg fler busskurer med fasta cykelställ runt om i kommunen.

När du väljer att cykla, gör du både miljön och ditt hjärta en tjänst. Därför vill vi göra det lättare att välja cykeln!

Ola Olsson

Kommun-, region- och riksdagskandidat

Centerpartiet Trelleborg