• / Nyheter
  • / Gynna omställningen till miljövänligt bränsle, straffbeskatta inte medborgarna!

Gynna omställningen till miljövänligt bränsle, straffbeskatta inte medborgarna!

Sverige är ett avlångt land och flyget är väldigt viktigt för att hela landet ska kunna leva.

Utsläppen från flyget är något som vi i Centerpartiet tar på fullaste allvar och jobbar hårt för att hitta vägar för att minska. Men en straffbeskattning av medborgarna inte rätt väg. Det är väl inte medborgarna som ska straffbeskattas, det är väl det dåliga bränslet vi vill få bort?

Den 1 april infördes ytterligare en skatt i Sverige, nämligen flygskatten. För långresor stiger kostnaden med 400 kronor per biljett. Syftet med denna skatt var att minska flygets inverkan på klimatet och miljön men i själva verket kommer inverkan tyvärr endast vara ökade skatteintäkter till den skattestinna socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen. Denna nya skatt tar död på företagens motivation till att övergå på mer miljövänliga bränslealternativ, den till och med straffar de företag som gått över till mer miljövänligt bränsle.

Det är positivt att fler anser att vi behöver ta tag i utsläppen och arbeta för att minska dem. Men flygskatten är inte rätt väg. Hade man i stället satsat på att blanda in biobränsle, uppnår man en tre gånger så stor effektivitet per krona jämfört med att införa flygskatten. Flygskatten som den är utformad nu gör tyvärr inte flyget grönare, bara dyrare. Omställning av flygets bränsle kostar också pengar men är i stället en investering som minskar flygets utsläpp långsiktigt.

För att detta långsiktigt ska kunna göra riktig inverkan på klimatet behöver vi göra saker andra länder vill kopiera. Det är så vi gör verklig skillnad för klimatet. Indien, Kina och USA kommer aldrig införa flygskatt. Men våra förslag som driver teknikutvecklingen framåt ger lösningar även till dem.

  • Inför krav på obligatorisk inblandning av förnybart bioflygbränsle.
  • Satsa 750 miljoner på ett nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget.
  • Inför rabatter för start och landning för de plan med bäst miljöegenskaper.
  • Hela EU-interna trafiken måste ha samma lagar att följa.
  • Inför ett gemensamt europeiskt luftrum.

Utsläppen ska inte kompenseras, det ska väl ändå minskas!

 

Ola Olsson

Kommun-, region- och riksdagskandidat

Centerpartiet Trelleborg