Torkan måste tas på stort allvar

Sommarens torka är ett stort och allvarligt problem för jordbruket och bönderna. Det går inte att bara att sitta och hoppas på regn. Alla måste göra det man kan för att hjälpa till i denna svåra situation, inte minst regeringen.
– Vi vill se att regeringen kallar samman en kriskommission där handeln, politiken, myndigheter och lantbruksnäringen ingår, som tittar på kort och lång sikt, Säger Kristina Yngwe, Miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet (c).

Läget för svenskt lantbruk är akut. Sommarens långa period av torka och värme riskerar att få allvarliga konsekvenser. Många bönder vittnar om att skördar torkar bort. Djur måste nödslaktas när fodret inte räcker till. Tyvärr har regeringen varit alltför passiv. Den krisgruppen som Centerpartiet vill se ska följa utvecklingen och se till att åtgärder som hjälper Sveriges livsmedelsproduktion så snabbt som möjligt kommer på plats.

– Tyvärr innebär klimatförändringarna att en kriskommission även måste titta på vad som kan göras på längre sikt – hur jordbruket ska bli mindre sårbart i ett varmare klimat i framtiden, menar Kristina Yngwe.

Eftersom bönderna drabbas hårt av torkan just nu krävs det att regeringen genast agerar, exempelvis genom att säkerställa undantag från EU-regelverk, att de ligger på EU-kommissionen för att utnyttja EU:s krisfonder och skyndar på utbetalningen av jordbruksstöd. På flera håll i landet har kommuner börjat upplåta sina gräsytor åt torkdrabbade lantbrukare för grässkörd till foder, och vi vill uppmana fler kommuner att göra detta.

Som konsument kan man också bidra och stötta våra bönder genom att endast handla svenskt kött, så att bönderna kan sälja det kött som kommer från nödslakt. Risken är annars att torkan leder till att för många bönder måste lägga ned. Då kommer vi inte längre kunna välja närodlat kött.

– För mig är det en självklarhet att så ofta jag kan välja svenskproducerad mat. Men nu är det ännu viktigare. Det är dags för samling och handling! Avslutar Kristina Yngwe.