Trelleborg behöver ett grönt och liberalt ledarskap

Ola Olsson svarar Leonard L:s insändare från den 8 augusti.

Hej Leonard!

Vad roligt att du instämmer i att vissa politikers benägenhet att byta parti är en risk för att underminera demokratin!

Du ställer även ett par frågor som jag gärna svarar på:

1. Hur bedömer då Ola Centerpartiets kollektiva övergång efter valet 2014 till den socialdemokratiskt ledda partigrupperingen?

Vi i Centerpartiet går till val som centerpartister och inget annat. Bara för man samarbetar på ett visst sätt i Riksdagen så behöver det inte betyda att man ska ha samma konstellationer i regionen och kommunerna. Jag är uppriktigt rädd för att det i framtiden bara skulle bli två block att rösta på samt Sverigedemokraterna. Ingen i Sverige skulle gynnas av sådan politik. Vi kommer även i fortsättningen göra avvägande för att få igenom så mycket Centerpolitik som möjligt.

2. ”Under 20-talet har C:s väljarantal varit lågt med ett ringa antal mandat, två i kommunfullmäktige. Trots detta har partiet tilldelats betydande och tunga politiska uppdrag i Trelleborgsalliansen.”

Det är ganska naturligt att om man är med i ett styre i en kommun så har man också ett antal platser som ordförande etc. Men vi i Centerpartiet har många kompetenta politiker och får vi väljarnas förtroende i valet den 9 september så är jag övertygad om att vi har politiker som kan bemanna dessa poster.

3. Hur informerade Centerpartiet 2014 sina väljare, för att undgå ett svek, att deras röst framöver kom att tillgodoräknas en vänstergruppering?

Eftersom vi i Centerpartiet är ett liberalt parti samt då Söderslättspartiet är ett tvärpolitiskt parti så vet jag inte riktigt om man kan kalla det för en vänstergruppering. Men svaret på din fråga är nog samma som idag; Centerpartiet går till val som ett eget parti men ett eget valprogram som finns att läsa på vår fina hemsida. Vi går till val på en närodlad politik där människor ska få bestämma över sin egen vardag. Det innebär att vi står för en närmare vård och omsorg som är tillgänglig och håller en god kvalitet. En skola som under alla dess delar har kunskap, trygghet och eleven i fokus. En miljö som klarar framtida havsnivåhöjningar, där trottoarer, cykelbanor och vägar är säkra och väl underhållna. Där vi tryggt kan bo, leva och utvecklas, där bus och okynnestrafik motverkas. Sist men inte minst där den kommunala byråkratin finns för just kommuninvånares bästa, som guide, som stöd och självklart rättssäkert.

Så menar vi att vår kommun kan växa och blomstra än mer än vi gör idag. Just därför behöver Trelleborg ett grönt och liberalt ledarskap.

4. "Ge besked var du och ditt parti står före valet."

Med risk för att bli tjatig så vidhåller jag att vi i Centerpartiet går till val som just Centerpartiet och inget annat. Det är på det sätt vi bäst får igenom Centerpartiets politik. Vad gäller mig personligen så går jag till val som centerpartist och jag lovar de som väljer att lägga sin röst på mig att jag kommer vara Centerpartiet troget i minst fyra år till.

Ha en fortsatt riktigt skön sommar!

Ola Olsson (C)