Kvartetten summerar!

Nu är det valtider och med start idag kan den som så vill förtidsrösta.

Trelleborg och Sverige är stadd i en ständig förändring. Om vi jämför Trelleborg 2014 med 2018 kan vi konstatera att det hänt en hel del. I januari för fyra år sedan bodde 42 794 personer i kommunen, nu bor här 44 653 – en ökning med nära 2 000 personer.

Byggkranarna har blivit ett vanligt inslag i gatubilden i Trelleborg – kranar som betyder nya bostäder och expansion. Ett sätt att mäta byggandet är att titta på antalet bostäder i de detaljplaner som antagits av kommunen – 2014 bara några få, 2015 runt 40 till antalet, 2016 drygt 300 och förra året mer än 450. I år beräknas antalet bli drygt 300 planer. I vårt ambitiösa bostadsförsörjningsprogram visas att det behövs mellan 2 600 och 2 700 nya bostäder fram till år 2028 för att nå målet med 50 000 invånare. Nedbrutet per år handlar det om runt 225 nya hem varje år – antalet detaljplaner visar att vi ligger långt över det målet.

Gamla Bryggeriet på Nygatan, Sockerbrukstomten, Trädgårdsstaden i norra delen av staden, Stadsparkshusen vid gamla Centralskolan och Skegrie Öster – vi har byggt nya bostäder och vi kommer att ha byggkranar kvar i kommunen under lång tid framöver. Med motorväg, Pågatåg och ett väl utbyggt nät av cykelleder är det lätt att bosätta sig i Trelleborg och pendla till skola, arbete och fritidsaktiviteter.

Nu skapar vi också det som ska bli Trelleborgs nya stadsdel – Västra Sjöstaden. Två internationella aktörer i byggbranschen tror på Trelleborg och skrev förra veckan avtal med kommunen om att förvandla industriområdet i väster till ett attraktivt område med uppemot 1 200 nya bostäder, service, strandpromenad och en vidunderlig utsikt över hamn och hav.

Att bo bra och trivas på sitt arbete är två fundament för de flesta. Lägg därtill ett rikt föreningsliv som ger fritiden mening. I Trelleborg finns ett rikt föreningsliv som omfattar nära nog alla olika intressen. Förra året utsågs Trelleborg till en av landets mest föreningsvänliga kommuner. Tillsammans med ytterligare sex kommuner fick Trelleborg det högsta betyget.

Med flera lag i högsta ligan inom bollsporter är det viktigt att ha fokus också på andra sporter. För många tjejer är livet i stallet och på hästryggen en väsentlig del av livet. Vi ser därför till att Trelleborg får en ny ridanläggning.

Den gångna, fantastiskt fina, sommaren, har många sökt sig till strand, hav och vatten. Våra stränder har bjudit på sand, klart vatten och en anständig temperatur. Alternativet för många har varit utomhusbadet i Anderslöv som blivit en mötesplats för alla åldrar. Anderslöv kommer i framtiden att vara mål för många eftersom gamla möbelvaruhuset vid Landsvägen förvandlas till Familjens hus med förskola, vårdcentral, äldreboende och annan service, samt fler bostäder.

För att stärka livet på landet har Trelleborg tagit fram en landsbygdsstrategi och stöttar främst föreningslivet med Landsbygdsmiljonen, en satsning som mött stor uppskattning.

Trygghet är en annan viktig faktor för att människor ska må bra. Polisens trygghetsmätningar och andra undersökningar visar att Trelleborg är en trygg kommun att leva i. För att ytterligare förstärka detta har kommunen i år anställt trygghetsvärdar som under eftermiddagar, kvällar och nätter finns på olika ställen i kommunen, vilket genererat förbättrat lugn. Arbetet med Trygghetens hus är i full gång och förutom att ge ändamålsenliga lokaler främst till räddningstjänsten, ger det oss också möjligheter till fortsatt utveckling av stadskärnan när nuvarande brandstationen avvecklas.

En ökande befolkning innebär också ökade krav på kommunal service. Om någon vecka är nya Västervångskolan klar att tas i bruk, Trelleborgs genom tiderna största enskilda investering. Nya och utbyggda skolor och förskolor finns både i centralorten och i Skegrie. Lärarlyftet, mer resurser till skolan i form av kuratorer, psykologer, specialpedagoger och skolbibliotekarier gör att de unga får goda förutsättningar från tidig ålder.

Trelleborgarna blir inte bara fler, vi blir också äldre. Borgvallens äldreboende har byggts ut med ytterligare tjugo platser. Familjens Hus i Anderslöv får drygt 40 platser och Hälsohuset på lasarettsområdet kommer att ge ett tillskott på 72 platser för äldre. Att Trelleborg för en tid sedan utsågs till den mest tillgängliga kommunen i Skåne och en av de bästa i landet, visar att vi är på rätt väg.

Trelleborg sopsorterar, bussarna går på biogas, vi har tjänstecyklar och miljön i tankarna i vårt dagliga arbete.

Trelleborg är fortfarande lite av en oslipad diamant, men allt fler upptäcker kommunens alla goda sidor. Den gångna mandatperioden har vi i Kvartetten gjort mycket för att göra Trelleborg än bättre, ovanstående är bra exempel på detta!

Marianne Pettersson (S)

Bertil Larsson (SÖS)

Tomas Tigerschiöld (MP)

Patrik Holmberg (C)