• / Nyheter
  • / Vi som kommun ska vara drivande i att fånga upp de ungdomar som inte vill vara en del av föreningslivet

Vi som kommun ska vara drivande i att fånga upp de ungdomar som inte vill vara en del av föreningslivet

Trelleborg har verkligen ett blomstrande föreningsliv. Men föreningslivet passar inte alla och det är viktigt att vi som kommun är drivande i att fånga upp de ungdomar som inte vill vara en del av föreningslivet.

Inom kort öppnas en ny fritidsgård i Skegrie, detta är något som är mycket positivt för denna del av vår kommun. Fritidsgården kommer ligga i samma byggnad som skolans nya idrottshall och det är en ypperlig placering för att få ungdomarna i Skegrie att naturligt söka upp fritidsgården efter skolan. Det är även en bra placering för att kunna nyttja idrottshallen de stunder den inte är hyrd av skolan eller annan verksamhet. Nu är det upp till oss inom fritidsnämnden och förvaltningen att fylla fritidsgården med bra verksamhet!

Framöver ser vi att behovet av en fritidsgård i de västra delarna av Trelleborg föreligger, detta är en chans att skapa en fritidsgård som kommit in i digitaliseringens århundrade. Samtidigt, varför inte ha aktiviteter där för motorburen ungdom och varför inte där anlägga en ordentlig skateanläggning inomhus om nu Gasverket i framtiden ska ge plats för annan verksamhet?

Ytor för spontanidrott blir allt viktigare i vår stadsbild. I samband med att förtätning genomförs krymper man ofta också ytorna för spontanidrott. Men det är ofta dessa ytor som är så viktiga för folkhälsan. Under årets varmare månader så upplever jag hård belastning på kommunens spontanidrottsytor och därför måste dessa utvecklas. Våra barn och unga ska inte behöva växa upp med att ha hela livet inrutat och allt planerat i förväg. Där måste finnas utrymme för spontanitet.

Tänk bara så härligt det är att stöta på en vän på stan eller bara lyfta luren och fråga om vi ska spela tennis på Dalabadet, eller varför inte gå och bada eller spela volleyboll i Anderslöv. Under vinterhalvåret så kan man hoppa på cykeln och åka till Söderslättshallen för att åka skridskor eller varför inte nyttja utegymmet i Beddingestrand. Det är ytor som dessa som gör att vi får en välmående befolkning som kan bära oss in i framtiden.

Vad gäller lekplatser så känner jag tyvärr att Trelleborg kommit på efterkälken. Detta är något som vi i Centerpartiet vill ändra på. Vi vet att vi inte kan bygga 20 stora temalekplatser som man gjort i en lite större stad väster om oss, men vi vet att satsar vi långsiktigt så kan vi utveckla många härliga platser för våra barn. Tänk er bara om vi skulle få till stånd en Astrid Lindgren-lekplats i Klagstorp, eller varför inte en fisklekplats i Smyge. En vikingalekplats borde vara en självklarhet på Trelleborgen eller varför inte en marin lekplats i Skåre. Det är bara vår fantasi som sätter begränsningarna. För det är som så att en temalekplats ger fantastiskt mervärde till en stadsmiljö eller landsbygdsmiljö och ger det lokala området en unik identitet. Den ger också barnen en stimulerande lekupplevelse, väcker deras fantasi och uppmuntrar till rollekar.

Detta är några förslag för att fånga de ungdomar som inte vill vara en del i föreningslivet.

Ola Olsson

Kommun-, region- och riksdagskandidat för Centerpartiet Trelleborg