Centerpartiet Trelleborg gör det bästa valet på 16 år!

När alla röster är räknade kan vi konstatera att Centerpartiet i Trelleborg har just genomfört det bästa valet på 16 år!

– Vi har nästan fördubblat vårt röstetal, det är ett kanonval. Av de partier som varit med och styrt är det bara vi som ökat, säger Patrik Holmberg och förklarar det som han ser som nyckeln till framgången.

– Vi bedriver en konsekvent politik och gör skillnad. Vi vill inte vara något lydparti till någon och har drivit viktiga frågor för Trelleborgare och Söderslättsbor, avslutar en stolt ordförande.

 

Centerpartiet i Trelleborgs styrelse vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i valet och gjort detta möjligt. Nu ser vi fram emot en mandatperiod full av centerpolitik!

 

Fakta:

Röster   Antal    %

2018      1446    5,05

2014        893    3,26

2010       755    2,87

2006     1117   4,59