• / Nyheter
  • / Debatt: Äganderätten ger personlig frihet och behöver inte förändras

Debatt: Äganderätten ger personlig frihet och behöver inte förändras

Den privata äganderätten är av grundläggande betydelse för vårt samhällssystem. Att det som ägs privat blir bättre omhändertaget än det som ägs av det allmänna är ingen nyhet och den håller även i dag. Den är en förutsättning för ekonomisk utveckling och marknadsekonomi och framförallt är det grunden för en långsiktig och hållbar utveckling.

De privata markägarna äger tillsammans 48 procent av landets yta, 15 procent ägs av staten, 5 procent av kyrkan och 32 procent är bolagsägt.

Vår samhällsmodell med ett spritt privat ägande ger oss goda möjligheter att hushålla med resurser, inte minst naturkapitalet. Det är en del av grunden i vårt demokratiska samhälle. Det ger underlag för flera förvaltningsmodeller med inriktning på företag och verksamheter. Det möjliggör för företagaren att hitta nya branscher och nischer. I varje svensk finns säkert grunden att man vill se något gro och växa. Att sköta om en planta från nysått till frö till fullstor växt, att få skörda den.  Vattna, se till att det finns tillräckligt med ljus, värme och näring. Att vårda, bruka, ansvara, investera och tänka i långsiktiga termer av hållbarhet på jorden, skogen, åkern, ängen samt vattendragen är vårt naturkapital.

Dessa ovärderliga resurser som vi människor vill skall finnas runt omkring oss. Alldeles oavsett om man bor mitt i det på landsbygden, eller i staden så är människor beroende av dem. Naturkapitalet är grunden för så mycket och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det kommer att öka i värde på samma sätt som också den praktiska och teoretiska kunskapen om att bruka på det mest resurseffektiva sättet kommer att göra.

Öppna landskap med en rik biologisk mångfald, arbetstillfällen kopplade till maten, skogsråvaran och energin som marken genererar tillhör de samhällsnyttor som är nödvändiga för oss människor. För att detta skall fungera för samhället på ett tillfredsställande sätt så krävs att äganderätten är tydlig.

Äganderätten är också, tillsammans med yttrandefriheten och föreningsfriheten en grundskyddad rättighet i vårt samhälle.

Ett utvidgat strandskydd urholkar förfoganderätten till egen strandnära mark. Artskyddsförordningen har stoppat skogsbruk när någon sällsynt art skådats i skogen och ägare till fjällnära skogar tvingas stämma staten för att få ersättning när de stoppas för att avverka. ”Ett snabbare bostadsbyggande” är en utredning som är tillsatt av bostadsministern med en kollega från Vänsterpartiet som utredare. Nuvarande lagstiftning som togs i riksdagen 2010 är att all mark som skall ersättas vid en expropriation innebär att ägaren ersättas med 25 procent utöver marknadsvärdet. Nu föreslår utredaren att hela ersättningen skall tas bort. Förslaget innebär ändring i Plan- och bygglagen vilket innebär att markägaren skall upplåta sin mark utan ersättning om marken behövs för att bygga samhällsnyttiga verksamheter som skolor, förskolor och vårdhem.

Förhoppningen är att den nya regeringen som tillträder skrotar detta förslaget så fort som möjligt.

Tommy Bengtsson (C)