Fågelbäcksskolan i Trelleborg är skolan som går mot strömmen i skolvärlden och har eliminerat betygsgapet mellan killar och tjejer!

I slutet av januari var riksdagsledamöterna Niels Paarup-Petersen och hans kollega Fredrik Christensson i Trelleborg för att se hur Fågelbäckskolan lyckas få pojkar att klara skolan lika bra som flickor.

Det är helt avgörande att alla barn får en bra chans att lyckas i skolan, oavsett kön, Säger Niels Paarup-Petersen.

De hade ett mycket bra samtal med rektorn och fick med sig bra input till det framtida arbetet i utbildningsutskottet.