• / Nyheter
  • / Debatt: Trelleborg står inför stora utmaningar!

Debatt: Trelleborg står inför stora utmaningar!

Under de kommande åren kommer enligt min uppfattning den kommunala verksamheten vara i behov av miljardinvesteringar i skolor, förskolor, hus för vård och omsorg, LSS-boende, idrottsanläggningar, kulturanläggningar med mera. Därtill kommer investeringar i ringleden, hamnen och bostäder. Detta är enorma investeringar som blir tunga att bära för invånarna i kommunen.

Enligt min uppfattning så har i dag kommunen en skuld som närmare sig 100 000 per invånare inklusive tjänstepensionen. Det är ett stort ok att bära nu när vi går in i en tid som kräver ytterligare investeringar. Utbetalning av tjänstepension som är extra betungande för vår kommun blir mer och mer aktuell eftersom fler och fler pensioneras med stora utbetalningar fram till 2030. Dessutom känner undertecknad kommunfullmäktigeledamot en oro för att den arbetande delen av kommunens invånare blir procentuellt mindre i förhållande till barn och äldre. Det kan innebära ytterligare behov av skolor och äldreboende samtidigt som skatteintäkterna planar ut.

Nu krävs krafttag från de ledande politikerna och tjänstemännen i vår kommun för att vår kommun skall kunna gå en ljus framtid till mötes.

Ola Olsson C