• / Nyheter
  • / Centerpartiet motionerar för bättre företagsklimat i Trelleborg!

Centerpartiet motionerar för bättre företagsklimat i Trelleborg!

Implementera Rättviksmodellen för att lyfta företagsklimatet
i vår kommun.

Tillväxt och tillsyn kallas Rättvik kommuns modell för en samsyn som har lett till en rad fördelar för
kommunens arbete med företagen. I korthet handlar det mer om dialog och att kommunens
tjänstemän är mer rådgivande än myndighetsutövande för att kommunens företag skall göra rätt
istället för att för att inte bli korrigerad av gällande lagar och regler för kommunens tillsyn. Det är
egentligen inte konstigt.

Det är helt enkelt närodlad centerpolitik i praktiken.


Modellen skapar förståelse för företagarens situation hos kommunens tjänstemän och skapar
förståelse för kommunens tillsynsuppdrag hos företagen. Det innebär också att inga tillsynsavgifter
faktureras i förskott utan bara efter utfört arbete och för den tiden besöket tagit. Rättviksmodellen
bygger på ett starkt och långsiktigt politiskt ledarskap.


Näringslivet tidigare bristande förtroende för kommunen har vänts genom dialoger som utmynnade
i Rättviksmodellen och förtroendet mellan parterna förbättrades och numera arbetar man vidare
för att tillväxten i kommunen skall öka genom att företagen skapar fler arbetstillfällen.


Centerpartiet i Trelleborg föreslår nu att kommunen ska arbeta för att införa Rättviksmodellen i vår
kommun för att skapa en säkerhet i den kommunala organisationen så att tjänstemännen lägger
kraften på att göra rätt och inte alltid förlitar sig på regelboken för att inte göra fel. Detta kommer
säkert att göra utslag Sveriges näringslivs årliga rankning av kommunens näringslivsklimat.
Kommuner med bra näringslivsklimat har också bättre tillväxt och är bra för invånarna och för
utvecklingen. Rättviksmodellen är ett exempel på närodlad centerpolitik och den behövs i vår
kommun.

  • Minskat regelkrångel, minskad byråkrati
  • Bättre förutsättningar för företagande
  • Förbättrat företagsklimat i kommunen
  • Ökad dialog mellan tjänstepersoner och företagare
  • Rådgivning istället för myndighetsutövning

Centerpartiet i Trelleborg föreslår därför:
Att man utreder hur ”Rättviksmodellen Tillväxt & Tillsyn” kan införas i Trelleborg.
Att vi ger kommunledningskontoret i uppdrag att anamma förhållningsättet om mer dialog och
mindre myndighetsutövande.

Detta är en nyckelfråga för Trelleborgs utveckling!


Trelleborg 2019-03-18
Ola Olsson
Patrik Holmberg
Mariann Sjöström