Debatt: EU är viktigt för den skånska utvecklingen!

Den skånska myllan har åter färgats gul. Rapsen står i blom och förgyller vårt böljande landskap. För mig symboliserar det Skåne, med sina gröna näringar och livsmedel av kvalitet. Företagsamhet som bidrar till ökad sysselsättning och produktivitet i Skåne. En utveckling där EU är en viktig spelare i laget.

Den bild som ibland målas upp av EU som enbart ett dyrt och avlägset projekt stämmer inte. Visst har EU sina utmaningar och konstigt vore annars, men det är utmaningar som genom idogt arbete för Europa närmare varandra och bidrar till ett grönare, friare och mer medmänskligt Skåne och Europa.

Ett exempel på EU:s närvaro i Skåne är den Europeiska regionala utvecklingsfonden. I fondens program för Skåne-Blekinge uppgår stödet till 500 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning. I mitt tidigare yrkesliv inom Lunds universitet och Malmö stad har jag själv sett vilken nytta EU-medel gör i verkligheten, det är en del av skåningens vardag. EU är en förutsättning för att vi i Skåne ska kunna bedriva forskning i världsklass och ha en fortsatt god stadsutveckling. Där finns mängder med exempel på projekt, satsningar och ny kunskap som inte varit möjlig utan samfinansiering från EU. ESS – världens mest kraftfulla neutronkälla – är bara ett exempel som inte hade varit möjlig att bygga i Skåne utan EU.

En annan viktig fond är Europeiska Socialfonden Sydsverige som omfattar cirka en miljard kronor och har finansierat flera viktiga satsningar för att stärka social inkludering och kompetensförsörjning.

Ett område som däremot verkligen går att utveckla är täckningen av fiberanslutningar på den skånska landsbygden som i dag endast är cirka 20 procent. I dag är Internet lika självklart som elektricitet, ändå tillåts stora vita fläckar på den skånska bredbandskartan. Det är oacceptabelt och omöjliggör digitalisering, företagande och digital vård. För det handlar om att kunna bo och verka där man vill, med en grundläggande infrastruktur. Hur skulle det vara om vi hade haft vita fläckar i elnätet? Här kan EU-medel göra stor skillnad.

Skåne, porten mot kontinenten, med närhet till både Danmark och Tyskland. Men att vara en del av en gränsregion är inte alltid lätt. Det ser vi fortfarande på gränskontrollerna vid Hyllie, sporadiskt bemannade av gränskontrollanter, men likväl tvingas tågen stå still och vänta på en passkontroll som oftast lyser med sin frånvaro. Dessa kontroller är ett av många märkliga hinder som nästan varit utdöda inom EU. De fyra friheterna: fri rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital, är något som vi tar för givet. Det är en enorm frihetsreform vars värde för rörlighet, företagande och turism är ovärderligt.

Ska Skåne kunna vara en livskraftig region med en stark framtidstro behövs EU. I stort och smått förbättrar EU förutsättningarna för att bo och verka här: fri rörlighet, förbud mot att ge antibiotika till friska djur samt stöd till forskning och utveckling. Skåne behövs i EU och EU behövs i Skåne.

Ola Olsson (C)

Trelleborg

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden