Debatt: Vem sitter i vems knä?

Vem sitter i vems knä? Är det M eller KD eller SD? Den frågan ställer sig säkert många Trelleborgare efter valet.

Nyligen blev det påståendet mer aktuellt efter kommunfullmäktiges möte måndagen den 27 maj 2019 och bland annat hanterades åtta motioner från Sverigedemokraterna varav sex handlade om integration och nyanlända. Motionerna handlar om IS-terrorister, borgensåtagande nyanlända, integrationsplikt, förtur lägenheter, tiggeriförbud. Detta sammanträde startade kl. 18.00 och dessa motioner var de som behandlades huvuddelen av kvällen och sammanträdet avslutades kl. 22.45.

En av motionerna från Sverigedemokraterna är att de önskar ”Staffanstorpsmodellen” för invandrarna i vår kommun. Trelleborg arbetar efter en annan modell och utifrån de resultat Trelleborgsmodellen genererar så har denna modell varit framgångsrik och överlägsen Staffanstorpsmodellen. Det verkar som brådskar på med besluten för Sverigedemokraterna och de motioner som M och KD lovat att stödja.

Kommunfullmäktiges presidie godkände att en av motionerna får behandlas av kommunfullmäktige trots att de inte har stöd i lagen. Enligt Sverigedemokraterna lokalt så lär fler motioner vara på väg och kommer Moderater och Kristdemokrater även i fortsättningen godkänna motioner med samma grund?

Sverige har haft två statsministrar såväl borglig som socialistisk under 2010 talet och båda har på olika sätt öppnat våra gränser för flyktingar genom att säga ” öppna våra hjärtan” eller ”vi skall klara av det”. De har också sagt att vårt lands mottagning av flyktingar, är hela Sveriges ansvar. Därför skall alla kommuner ta emot flyktingar ingen kommun skall smita undan. Därför arbetar vi för att de förlorat så mycket genom jobb, skolgång och arbete kan återfå hopp om livet och vara med och bygga vårt land. Om det är en ansträngning nu så blir det en tillgång på sikt.

Det är något med vårt samhälle, den hårdare ton och den alltmer polariserade debatt som förs som skapar en sorgsenhet inom oss. All hat förenkling och alla negativa inslag gör något med människan. Många tystnar tyvärr och känner hopplöshet. Fortfarande finns det många som vill göra något bra och som vill hjälpa till och vara en medmänniska.

Vår kommuns nya ledning som består av Moderater och Kristdemokraterna samt med stöd av Sverigedemokraterna. Förmodligen är de indirekt med i styret. SD är lovade att få igenom sina motioner och enligt uppgift från dem så handlar nästan alla om invandring i någon form.

För dem som kommit till vårt land flyktingar gäller bosättningslagen. Den nyanlända kan ordna eget boende eller kan också välja av Migrationsverket anvisade till en kommun. Då är det kommunens uppgift att ordna ett boende.

Det kristna rådet i Trelleborgs kommun har tillskrivit kommunen om människor lika värde och vårt stöd till människor som flytt från krig och oroligheter. De skriver om människan och människovärdet och att vi inte skall försvåra integrationen och strider dessutom mot den kristna värderingsgrunden.

Moderaterna stödjer Sverigedemokraters motion och säger ”att de har flytt över hela världen och bör kunna ta hand om sig själv”. Företrädare för KD säger att de är inget kristet parti som dock har sin humanistiska grund från liberalism och kristendom, baserad på etik och moral samt att man vill slå vakt om människovärdet.

Det känns om M och KD i vår kommun har satt sig SD knä i denna fråga. Vad blir det nästa gång då det inte handlar bara om migration och integration utom SD hållning till område som rättsväsendets oberoende, mediefrihet, abortfrågan, tolerans, jämställdhet och Europapolitik?

Mats Sjöslätt, Centerpartiet